Vložkování komínů

 

Vložkování komínů - obrázek

Vložkování komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů. Např. při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media, např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávajícím komínem, např. špatný tah komínu, unikání spalin z komínu, zavlhávání komínu, atd.

Vložkování provádíme nerezovými pevnými vložkami či ohebnými hadicemi, ke kterým jsou speciální komponenty. Pro dopojení na kotel jsou různé typy kouřovodů pevných, ohebných i atypických pro dosažení ideálního vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Veškerý tento materiál má všechny potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2010.


Pro precizní kvalitu, 100% výsledek a spokojenost děláme vše!

Z toho také vyplývá 2 letá záruka, kterou standardně poskytujeme na vložkování komínů.

 

Vložkování komínů pro spotřebiče na plynné palivo:


Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 734201/2010 vložkují pevnými vložkami z nerezového plechu tř. 17349 tl. 0,5 - 0,6 mm či ohebnými vložkami z nerezového plechu tř. 17349 tl. 0,3 mm.

Dopojení kouřovodu se provádí z nerezových plechů.

Vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení tyto práce v 99% probíhají bez jakýchkoliv problémů a narušení komfortu uživatele. Doba celé kompletní realizace je 4 - 6 hodiny. Zbývající 1%, kdy je komín např. zasypán nebo je v něm nějaká překážka, je i tak v převážné většině případů kompletně dokončena ve stejný den.

 

Plynové spotřebiče s tlakovými hořáky, turbo, kondenzační kotle nebo zářiče:


Odkouření pro tyto spotřebiče provádíme z plastových nebo nerezových systémů.

 

Odtah spalin může být:

 

  • samostatný - pouze pro odtah spalin
  • koaxiální - pro samostatný přívod vzduchu a samostatný odtah spalin

 

Pro jeden spotřebič nebo pro kaskády pro více spotřebičů. Pro přívod vzduchu a odtah spalin od těchto spotřebičů je celá škála řešení a možností provedení. Všechny jsou opět stejně bezproblémové a většinou velmi rychle vyřešeny v době 4 - 6 hodin včetně potřebných bouracích a zednických prací a úklidu.

 

Vložkování komínů pro spotřebiče na pevné a kapalné palivo, pro krby, kotle na dřevoplyn, biomasu atd.:


Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 734201/2010 vložkují pevnými vložkami z nerezového plechu tl. 0,8 - 1 mm či ohebnými vložkami z nerezového plechu tl. 0,4 mm.

Dopojení kouřovodu se provádí z nerez plechu stejné jakosti jako komínové vložky. Pokud se jedná o spotřebiče s tlakovými hořáky, jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín je doplněn o vzduchový průduch atd. Tento typ vložkování je již o něco komplikovanější.

Samotné vložkování trvá 1/2 - 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na tuhá a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů. Celý proces tedy trvá 2 - 3 dny, ovšem vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení i toto vložkování provádíme v co nejkratší době a tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení komfortu uživatele.

 

Před každým vložkováním komínu Vás navštíví náš technik, který prohlédne na místě Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky. To vše bezplatně v případě realizace!  


 Pro domluvení konzultace, osobní prohlídky a bližší informace nás neváhejte kontaktovat!


Zadat nezávaznou kalkulaci zdarma