Krbová kamna a komíny

V tomto článku se budeme v souvislosti s krbovými kamny věnovat speciálně komínům. Nezbytnou součástí každého klasického krbu, ve kterém se topí tuhými palivy, jsou nerezové komíny, které musí splňovat patřičné normy.

Komíny, které tyto normy splňují, mají lepší tah, jsou bezpečné a spotřebiče, které jsou na ně připojeny, mohou správně fungovat.

Pokud stávající komín, na který je spotřebič připojen, má nedostatečný tah, či mu dochází životnost, provádí se tzv. vložkování komína. V případě, že průřez komína je dostatečný, je možné komínovou vložku jednoduše osadit do stávajícího komína. Jestliže je průřez menší, je potřeba jej zvětšit použitím frézování, či odbourání některých jeho částí.

Pokud tedy hodláte instalovat klasický krb, je potřeba se zaměřit především na správný odvod spalin. Nerezový materiál, který se k výrobě komínů v posledních letech používá, zajišťuje odolnost a dlouhou životnost komínu.

Rozlišujeme dvě hlavní kategorie komínů:

  • Klasické komíny, které jsou určené pro vložky na tuhá paliva
  • Izolované komíny

Pokud nastane situace, že v domě či bytě, kde chcete provést instalaci krbu, není komín k dispozici a z technických důvodů není ani možnost jej postavit, je možno často tuto situaci vyřešit použitím kovového dvouplášťového komína.

Mějte na paměti, že krbové vložky potřebují pravidelnou revizi a kontrolu. To znamená objednat si tuto službu u speciálního odborníka, který má oprávnění k provádění těchto revizí. Rozhodně tuto činnost nepodceňujte a nespoléhejte na šikovného kamaráda či souseda. Osoba, která smí tyto činnosti provádět, musí být speciálně proškolena ze všeobecných požadavků a předpisů, z technických parametrů a provozních náležitostí zařízení, na kterém se revize bude provádět. Tato služba je pochopitelně placena. Topit v krbu bez platné revize Vám může přinést mimo jiné velké nepříjemnosti v podobě mnohatisícové pokuty.

Zajistěte tedy ve vlastním zájmu, aby Váš krb dobře a bezpečně fungoval, aby mohl sloužit k Vaší plné spokojenosti.